Loading...

 

با آرایـــــــــکالا

همیشه خوشرنگ،

همیشه خــــوشبو

گلدار

بازدید: 652

 

 گُلدار (Floral)

گلدار (Floral): این دسته بویایی بسیار وسیع نسخه های متعددی از ترکیبات گُل ها را در برگرفته است. گُل های نوچیده شده، گُل هایی با روایح آبی، سبز و با اختلافات بسیار جزیی گردهای گُل و همچنین گُل های آلدهیدی، میوه ای و ترکیبات گرماند را در خود جای می دهد.

گُلی آلدهیدی (Floral Aldehyde): سر دسته وخالق این گروه از عطرها عطر شماره5 شانل (Chanel no.5) است که توسط "ارنست بویکس (Ernest Beaux)" در سال 1921 برای خانه عطر شانل ساخته شد. پیچیدگی ترکیبات گُلی این دسته از عطرها مقادیر فراوانی از آلدهیدها را طلب می کند.
گُلی دریایی (Floral Aquatic):این ترکیب از آمیختن روایح دریایی با ظرایف و ریزه کاری های فراوان با گل ها و گیاهان دریایی به دست می آید.
گُلی میوه ای (Floral Fruity):ترکیبات گُلدار و میوه ای از دهه 1990 به بعد در بازار به وفور یافت می شوند و برپایه گرایش قابل توجه جوانان به عطرها در نتیجه افزایش دموکراسی در این صنعت رواج یافت. عطرهای این دسته بندی بوی تازگی، سبکی و هوای تازه را با ترکیبی از شیرینی و عطر میوه در خود دارند. بازه این دسته از تولیدات همچنان در حال گسترش است.
گُلی میوه ای شکمو (Floral Fruity Gourmand): در پی گسترش بازه تولیدات گلی میوه ای، این دسته به زیر مجموعه اضافه شد که همان طور که از نامش پیداست، شامل روایح برآمده از کارامل، شکر، شکلات، آبنبات و غیره است و دسته بندی تازه ای را پدید آورده است.
گُلی سبز (Floral Green): ترکیبی از روایح سبز چمنی، علف و برگ است با حس تازگی و ترشی به واسطه ترکیبات گلداری که حسی چون تازه برگرفتن گلی یا برگی را القا می کنند.

گُلی چوب / مُشک (Floral Woody Musk): تمام عطرهایی که در این دسته قرار می گیرند می بایست با حداقل یکی از روایح چوبی و/یا روایح مُشکین درآمیخته شده باشند که به آن ژرفا، گرما و همچنین بویایی گرده های گُل را می بخشد.
 
"برای دیدن عطرهای هر زیرمجموع روی نام آن کلیک کنید"
 
 

نظرات