Loading...

 

با آرایـــــــــکالا

همیشه خوشرنگ،

همیشه خــــوشبو

چرمین

بازدید: 672

 چرمی (Leather)

 
 
 
 
 
 

چرمین (Leather): بویایی چرمین ظرایف بسیار دارد، از ترکیبات گُل های مخملی تا ترش، روایح دودی آنها در این دسته جای دارند. سابقه این دسته به زمانی بازمی گردد که عطر و بوی تولیدات چرمی با بوی ناخوشایند خود چرم که بازتاب دهنده ادرار و فضولات چهارپایان است با خون و بوی ترش ترکیب شده با آن به صنعت عطرسازی راه یافت.

 

 "برای دیدن عطرهای هر زیرمجموع روی نام آن کلیک کنید"

 

 


 

نظرات