Loading...

 

با آرایـــــــــکالا

همیشه خوشرنگ،

همیشه خــــوشبو

شرقی

بازدید: 671

 شرقی (Oriental)

شرقی (Oriental):عطرهای شرقی با نت غالب عنبر با تکیه بر گرما و احساس خود بر مسندی برجسته نشسته اند. دسته های گُل سرشار و مملو از حس سرخوشی با کمک موادی که از مُشک، وانیل، صمغ های عجیب و بیگانه و چوب به دست آمده اند در آنها به وفور یافت می شود.

شرقی گُلی (Oriental Floral):پایه غالب این گروه شیرینی، گرمی و گرده گل است که با گل هایی چون یاسمن، گل مریم، تیار و رایحه تند میخک صدپر درهم آمیخته است.
شرقی فوگره (Oriental Fougere):هماهنگی ترکیبات شرقی در روایحی چون رایحه های گرم چوبی و نُت های ادویه دار که با بوی خوش اسطخودوس، رُزماری، کومارین و بلوط خزه دار درهم آمیخته اند از ترکیبات این گروه هستند.
شرقی ادویه دار (Oriental Spicy): ادویه های گرم و احساس برانگیزی چون دارچین، میخک و جوز که با مواد شرقی چون چوب و صمغ در هم آمیخته شده اند پایه این بویایی را شکل می دهند.
شرقی وانیلی (Oriental Vanilla):این دسته عطرهای شیرینی را که بر پایه روایح شرقی ای چون چوب، صمغ، گل ها و ادویه ها ساخته شده اند و ترکیبی شیرین را می سازند دربر دارد. کارامل، وانیل، شکلات، عسل، بادام و دیگر مواد مشابه در این ترکیبات استفاده شده است.
شرقی چوبی (Oriental Woody): ترکیبات سنتی شرقی که با روایح چوبی چون رایحه گرم صندل یا روایح خشک خس خس و سرو به دست آمده اند در این دسته هستند.
 
 "برای دیدن عطرهای هر زیرمجموع روی نام آن کلیک کنید"
 
 
 

نظرات